LinkFacebook

ข่าวล่าสุด

https://admissions.ftu.ac.th/ สมัครเรียนคลิกเลย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

#รอบโควตา (ฟรีค่าสมัคร 300บาท)

บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2566

#รอบปกติ ค่าสมัคร 300 บาท

บัดนี้ จนถึง 9 พฤษภาคม 2567

#ทุกสาขาวิชารับจำนวนจำกัด

-----------------------------------------------------

#รอบโควตา รู้ผลการคัดเลือกภายใน 3-5 วัน หลังจากระบบปรับสถานะการชำระ "ฟรีค่าสมัครเรียน"

#รอบปกติ รู้ผลการคัดเลือกภายใน 3-5 วัน หลังจากชำระค่าสมัครเสร็จสิ้น

สาขาวิชาใดมีผู้รายงานครบตามจำนวนที่กำหนด ปิดรับสมัครทันที

สมัครและชำระก่อนมีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาก่อน

รีบๆ สมัครกันนะครับ เต็มแล้วปิดรับทันที

คลิกเลย https://admissions.ftu.ac.th/

#มาร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่นภายใต้รั้วมหาวิทยาลัยของฉันสวรรค์ของฉันกันนะครับ

ติอต่อสอบถาม 0830487436

#DEK67 ม.6 สมัครด่วน!!! #ฟรีค่าสมัครทุกรอบ!!

............

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดรับสมัคร รอบ #Portfolio (เเฟ้มสะสมผลงาน)​

........

รอบที่ 1/1 วันที่ 16-31 ต.ค. 2566

รอบที่ 1/2 วันที่ 1-15 พ.ย. 2566

รอบที่ 1/3 วันที่ 9-13 พ.ย. 2566

..........

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่เพจ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

หรือที่ ฝ่ายเเนะเเนว นายอับดุลรอมัน ยะดารอ 086-9554760

นางสาว ซูไบดะห์ สะเตาะ 082-8313265

#Dek67EDUFTU

ข่าวมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ประชุมบุคลากรและกิจกรรม Start up for new season จากวันนั้นถึงวันนี้ "คณะศึกษาศาสตร์"

คณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบทุนซะกาตแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 75 คน

ยกระดับศักยภาพเยาวชนกลุ่มเปราะบาง เลี้ยงแพะแบบครบวงจร ณ จังหวัดยะลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน

เปิดบ้านคณะศึกษศาสตร์ ครั้งที่ 12

กิจกรรมติดตามปรับปรุงหลักสูตร

ช่องทางบริารสำหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

วิดีโอแนะนำ

สายตรงคณบดี

เบอร์ติดต่อ.....

ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง

ประเมินการใช้งานเว็บไซต์