กิจกรรมเปิดบ้าน คณะศึกษาศาสตร์ 

ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่า นศ คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีทุกปี