คณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบทุนซะกาตแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 75 คน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนนี ได้มอบทุนซะกาต แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 75 คน เพื่อให้นักศึกษาได้มีทุนเพื่อการศึกษาและใช้จ่ายในวันอีดิลอัฎฮา ที่จะถึงนี้ อัลฮำดูลิลลาฮ ขอขอบคุณสหกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้มอบทุนซะกาตแก่นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ในครั้งนี้